Profil Perangkat Desa

NAMA                               :N MUKHLISIN

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1967-06-16

AGAMA                            : LAKI-LAKI

JENIS KELAMIN                : ISLAM

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 141.1/2432 TAHUN 2021

SK PENETAPAN KEMBALI : 18 MEI 2021

TANGGAL PELANTIKAN   : 22-05-2021

JABATAN                          : KEPALA DESA

AKHIR MASA JABATAN    : 22-05-2027

 

NAMA                              : SRI KUSNI

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1959-05-06

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : PEREMPUAN

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTP/SEDERAJAT

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    : KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

 

NAMA                              : YUMI

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1976-05-02

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : PEREMPUAN

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 14132//19/1016

SK PENETAPAN KEMBALI : 02-02-2016

TANGGAL PELANTIKAN   : 02-02-2016

JABATAN                          : PERANGKAT DESA LAINNYA (KEUANGAN)

AKHIR MASA JABATAN    : 05-02-2036

 

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

NAMA                              : FUAD AMIN

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1973-05-13

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKIR     : ISLAM

NOMOR SK                      : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          : KEPALA SEKSI KESEJARHTERAAN

AKHIR MASA JABATAN    : 13-05-2033

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

NAMA                              : AGUS SUSANTO

TMPAT LAHIR                   : KENDAL

TANGGAL LAHIR              : 1984-08-05

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 14132/16/2017

SK PENETAPAN KEMBALI : 02-02-2016

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          : PERANGKAT DESA LAINNYA (PEMERINTAHAN)

AKHIR MASA JABATAN    : 05-08-2044

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

NAMA                              : SULIGI

TMPAT LAHIR                   : Pati

TANGGAL LAHIR              : 1975-05-14

AGAMA                            : KRISTEN

JENIS KELAMIN                : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA

NOMOR SK                      : 14132/20/2016

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   : 02-02-2016

JABATAN                          : STAF KADUS

AKHIR MASA JABATAN    : 15-05-2035

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :