PERANGKAT DESA

NAMA                              : N MUKHLISIN

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1967-06-16

AGAMA                            : LAKI-LAKI

JENIS KELAMIN                : ISLAM

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 141.1/2432 TAHUN 2021

SK PENETAPAN KEMBALI : 18 MEI 2021

TANGGAL PELANTIKAN   : 2021-05-22

JABATAN                          : KEPALA DESA

AKHIR MASA JABATAN    : 2027-05-22

 

NAMA                              : SUJARWO

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1959-07-06

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTP/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 141.32/14/2017

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   : 2017-07-12

JABATAN                          : SEKRETARIS DESA

AKHIR MASA JABATAN    : 2024-06-07

 

NAMA                              : SRI KUSNI

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1959-05-06

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : PEREMPUAN

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTP/SEDERAJAT

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    : KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

 

 

NAMA                              : YUMI

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1976-05-02

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : PEREMPUAN

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 14132//19/1016

SK PENETAPAN KEMBALI : 02-02-2016

TANGGAL PELANTIKAN   : 2016-02-02

JABATAN                          : PERANGKAT DESA LAINNYA (KEUANGAN)

AKHIR MASA JABATAN    : 2036-02-05

 

 

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

NAMA                              : FUAD AMIN

TMPAT LAHIR                   : PATI

TANGGAL LAHIR              : 1973-05-13

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKIR     : ISLAM

NOMOR SK                      : AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          : KEPALA SEKSI KESEJARHTERAAN

AKHIR MASA JABATAN    : 2033-05-13

 

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :

 

 

NAMA                              : AGUS SUSANTO

TMPAT LAHIR                   : KENDAL

TANGGAL LAHIR              : 1984-08-05

AGAMA                            : ISLAM

JENIS KELAMIN                : LAKI-LAKI

PENDIDIKAN TERAKIR     : SLTA/SEDERAJAT

NOMOR SK                      : 14132/16/2017

SK PENETAPAN KEMBALI : 02-02-2016

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          : PERANGKAT DESA LAINNYA (PEMERINTAHAN)

AKHIR MASA JABATAN    : 2044-08-05

 

 

NAMA                              :

TMPAT LAHIR                   :

TANGGAL LAHIR              :

AGAMA                            :

JENIS KELAMIN                :

PENDIDIKAN TERAKIR     :

NOMOR SK                      :

SK PENETAPAN KEMBALI :

TANGGAL PELANTIKAN   :

JABATAN                          :

AKHIR MASA JABATAN    :